റോമിയോ, തീയതി, ഡേറ്റിങ്ങ് പോലും സ്നേഹം. എങ്കിലും, തിരയലുകൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒരേ പോലെ, ഡേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളുമായി ഓൺലൈൻ ടച്ച്.

ഡേറ്റിംഗ് നുറുങ്ങുകൾ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു പൊതു പ്രൊഫഷണൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, വിലാസങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഡാറ്റ അക്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകള്. സാമ്പത്തിക വ്യക്തിപരമായ വിവരം പങ്കിടാൻ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഓൺലൈൻ പരിചയക്കാർ. പണം കൈമാറ്റം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ആളുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കണ്ടുമുട്ടി. വിവരങ്ങൾ (ഡാറ്റ ആക്സസ്) നൽകാൻ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്. സുരക്ഷിതമായി. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ആക്സസ്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരം. ഈ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹം റോമിയോ പ്രൊഫൈൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇ-മെയില് വിലാസവും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്. നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം ചില അഭ്യർത്ഥനകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം പരസ്യമായി, ഉദാഹരണത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാർഹമാണ് ഗേ, വഴി ജി.

പി

എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം, ഒരു ചെറിയ സൂചി പോലെ. ജി.

പി

എസ്, ആശയവിനിമയം തന്റെ. ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ്, മനോഭാവങ്ങളും. അവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ഒരു അശ്ലീല നടനാണ്. ശേഷം ഒരു അശ്ലീല സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ. റോമിയോ-ഭാഗ്യക്കുറി. മനുഷ്യ കൃത്രിമ ബുദ്ധി (അതായത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ) നീക്കം പോലുള്ള ക്ഷുദ്ര പ്രൊഫൈലുകൾ. എങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ, വെറും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്പാം ലിങ്ക്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം ക്ലിയർ ഇപ്പോഴും യാതൊരു റോമിയോ. എന്നാൽ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ, കുത്തുവാക്കുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ.

പ്രൊഫൈൽ നില

ബ്ലോക്ക് അത്യധികമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസുഖകരമായ. കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം, തീയതി ചോദ്യങ്ങൾ. അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനം. തീർച്ചയായും, അത് തികച്ചും പിഴ പ്രകാരം എച്ച്. ഐ. വി നില അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പു. അവൻ ശരിക്കും. താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ: നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ തീരുമാനം. എന്നാൽ, മറ്റ് ഭാവി. നിങ്ങളുടെ തീയതി ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. ശേഷം തീയതി, എല്ലാത്തരം ഓർമ്മകൾ, ആശയങ്ങൾ കുറിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ തലയിൽ. ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം ചോദിക്കുന്നു

About