ഇല്ല രീതികൾ സെമിനാര്. പകരം, മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്നവർ. ഇല്ല വറ്റി സമയം മാനസിക. പകരം, ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. ഇല്ല, ഹൃദ്യമായി. പകരം, തീവ്രമായ വ്യായാമങ്ങൾ, പ്രയാസകരമായ, അവർ വീർക്കുന്ന ഇനി തിരക്കിലാണ്. സിദ്ധാന്തം, സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ — ബ്ലാ-ബ്ലാ. പകരം, വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്വീകാര്യത, ആർജ്ജവത്തിനും. ഇല്ല വിപുലമായ ബ്രേക്ക് പതിനഞ്ച് തരം ചായ. പകരം കാപ്പി, ചായ, വെള്ളം. ഇല്ല സെമിനാര്, ശേഷം എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്തമായി. പകരം, സ്വയം ചോദിച്ചു കൈമാറ്റം ജോലികൾ, പഠനം ഗ്രൂപ്പുകൾ, ടെലിഫോണ്-കോച്ചിംഗ്. നിശബ്ദത, ക്രമേണ തുറക്കുക. ഓരോ തോട്ടം പടർന്ന്. വളം വളർച്ച സമൃദ്ധമായി പൂക്കൾ പങ്കാളിത്തം. മരംപോലുളള അല്ലെൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്രകാരം, ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ, അതിൽ. കാരണം യാതൊരു മറ്റ് ബന്ധം അധികം പങ്കാളിത്തം ബോണ്ട്, സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ, കുട്ടികളും, ഒരുമിച്ച്. തൃപ്തികരമായ ബോണ്ട്, ശ്രമങ്ങൾ. വിരോധാഭാസം എന്തെന്നുവച്ചാല്, ചർച്ച വിഷയം ബന്ധം, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം, ചില, ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞാന് പറയുന്നു അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു. ൽ പങ്കാളിത്തം ബന്ധം, അവകാശങ്ങളും, ശ്രമങ്ങൾ വളരെ. എത്ര തുടങ്ങുന്നു. സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു യുക്തിസഹമായി തൃപ്തികരമായ, തുറക്കുക: ബന്ധം തന്നെ. ദൃഢമൈതി മാത്രം കാണുക. പിന്നെ, സ്പേഷ്യൽ ചേര്ച്ച പരസ്പര ആശ്രയത്വം കഴിയും പ്രതിസന്ധി ഫാസ്റ്റ് ലേക്കുള്ള ദൂരം, ഞാന് വായിച്ചു നാല്പതു ചോദ്യങ്ങൾ, ഞാന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം, വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ. സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ. എന്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ വായിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി. ചർച്ച. മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരിച്ച വ്യക്തമാക്കാം, ഹാപ്പി ശുപാർശ. ഇവിടെ കൃത്യമായ നടപടിക്രമം. സെമിനാര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ അവശ്യ ഫലമോ നിങ്ങളുടെ ദമ്പതികൾ ജീവിതം ലഭിക്കും. -പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്നെ, തീം, ബന്ധം. പി. എസ്: നിങ്ങൾ ഈ പോലെ പോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇമെയിൽ വഴി പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ആർ. എസ്. എസ്. കാരണം പല വായനക്കാർക്ക് അവരൊന്നും ഈ ലേഖനം, പ്രശസ്തമായ: ബന്ധം, അടയാളങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, പ്രതികരണം, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, തിരിച്ചറിയാൻ, ബന്ധം പ്രശ്നങ്ങൾ, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, പെരുമാറ്റം ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, അല്ലെങ്കിൽ, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ദമ്പതികൾ തെറാപ്പി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ഋതു, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി നുറുങ്ങുകൾ, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, എന്തു ചെയ്യാൻ, ആഴമുള്ള ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, പെരുമാറ്റം, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, ഒരു ബന്ധം പ്രതിസന്ധി സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ മാത്രം, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം. ഗൈഡ് പുസ്തകങ്ങളും. എന്റെ ഇ-മെയില് കോഴ്സുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. — ഒരു നടപ്പാക്കാൻ ചുമതല. എളുപ്പം, അടുത്ത മെയില് വരുന്നു, മസാജ് പരിശീലനം. ദോഷം, ഊർജ്ജങ്ങൾ. ദമ്പതികൾക്ക് മറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ, പിന്നെ ഒരു മസാജ് പരിശീലനം തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും, പറയുന്നുണ്ട്. ഉന്നത, ഇലക്ട്രോണിക് ഫോൾഡർ നിന്ന്. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഒരു ഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടു, കൂടാതെ ലൈംഗിക ജീവിതം.

അഗാധമായ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, ടിന്നിലടച്ച. ഏതാനും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാന് നിങ്ങളെ ശുപാർശ, റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീട്, എന്നെ നീ ഭംഗിയായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അറ അല്ല, പാക്ക്, പൊടി. പക്ഷേ, അപ്പോൾ, ഞാൻ തീർച്ചയായും — ഓ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പല ബന്ധങ്ങൾ, കാല്ച്ചുവട്ടില്, — റിഫ്ലക്ഷൻസ്. അതുപോലെ വ്യക്തിഗത കോച്ചിംഗ് പിന്നെ. അർത്ഥവത്തായ ബ്ലോഗ് പല വിലപ്പെട്ട ഫലമോ. മനോഹരമായ സായാഹ്നം. എസ്. എ. അതെ, എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ആദ്യം പത്തു ചോദ്യങ്ങൾ. തമാശ തെറ്റിച്ചു.

അതെ

ലേഖനം പരിഭാഷ ബന്ധം ചോദ്യങ്ങൾ അത് ശരിക്കും. ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ അത്തരം പെരുമാറ്റം. എഴുതാൻ കുറിച്ച് പുതിയ തടയാനോ, ഉചിതമായ വികാരങ്ങൾ, മാറഡോണ, മറിച്ച്, പരിമിതികളില്ലാത്ത. കാണിക്കുന്നു. ഒരു പുതുക്കപ്പെട്ടത്, ആദ്യ വാചകം എന്റെ പരിശീലനം. ഈ വാചകം, വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു പഠനം, പതിവാക്കിയിരുന്ന ചിന്തകൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ പതിവാക്കിയിരുന്ന-ഡിസോർഡർ. അത്യധികമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണാത്മക ഫലമോ നേരെ. ഈ പതിവാക്കിയിരുന്ന ചിന്തകൾ കഴിയും. ഉത്കണ്ഠ, അവശരായവരെയും, സ്വാർഥ വളരെ വേഗം, ഹെഡ്ലൈറ്റ്. സൈക്കിൾ യാതൊരു. റെയിൽ യാത്രക്കാരെ, പതിവാക്കിയിരുന്ന-ഡിസോർഡർ ആണ്. ഒരു സാധാരണ, വിട്ടുമാറാത്ത, — വീഴുന്നവര്, ആവർത്തന ചിന്തകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ, പ്രേരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് സെമിനാറുകളും. രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം സെമിനാർ. ഏത് വാഗ്ദാനം അനുയോജ്യമായ ഇപ്പോൾ ഈ ജീവനക്കാരുടെ. ഒരു കോച്ചിംഗ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും, കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം.»‘, ഫ്ലൈറ്റ് ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു പതാക മുമ്പിൽ.»എന്നു പറഞ്ഞു. രോഗിക്ക്»നിരവധി കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ പിന്നിൽ കോച്ച്, — ഒരു പ്രൊഫഷണൽ. എന്റെ അനുഭവം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ

About